Coaching

Coaching er en fokuseret og effektiv samtaleform, hvor en uddannet coach hjælper dig med at skabe personlig forandring, bevidsthed, udfolde personligt potentiale samt opnå større personlig indsigt og indfri personlige målsætninger ved brug af de ressourcer, som vi er i besiddelse af, men måske ikke anvender.

Coachen benytter sig af en avanceret psykologisk spørgeteknik og en række teknikker og værktøjer, der åbner op og udfordrer dig på en række områder, herunder fx på dine negative vanetanker og begrænsende overbevisninger om dine muligheder, evner, potentialer og formåen.

En coach kan hjælpe med at anskue tingene fra en helt ny vinkel, og dermed kan ens udfordringer og barriere pludselig stå i et helt nyt lys.

Dermed vil du komme helt ind til kernen i hvad der stopper dig i, at opnå det som du savner og ønsker for dig selv og hvad der er vigtigst at tage fat om for at løse op og at opnå en personlig forandring.

I løbet af en coaching session vil du ved coachens hjælp kunne planlægge hvordan du med det samme kan komme dit mål nærmere. Hvilke tiltag du kan gøre med det samme og hvilke du må undersøge nærmere.

Som menneske har vi en vane med at se det langsigtede mål, som kan virke fuldstændigt uoverskueligt fjernt og stort, jeg hjælper dig til at lægge delmål ind i prosessen hen til det store mål, så det hele bliver lidt mere overskueligt, realistisk og ikke mindst opnåeligt.

Du begynder at tænke og handle anderledes og mere motiveret og fokuseret end normalt – du handler/tænker nu aktivt for dig selv, i stedet for imod dig selv.

Her er nogle eksempler på hvad kunne coaching emner være?

  • Sætte mål og lægge en handlingsplan for at nå dem
  • Ændre vaner, som for eksempel rygestop, vægttab, dyrke motion, spise sundt.
  • Håndtere udfordringer, jobsamtaler, eksamen, holde en tale
  • Selvtillids-/selvværdsproblematikker
  • Et skub i din karriere
  • Stress
  • Lære at sige fra
  • Parforholdsproblemer

Coaching er typisk en fysisk samtale på ca 1 time.

Nogle gange er 1 time coaching nok, hvor det i andre tilfælde kan være godt med et længere forløb, dette afhænger af, hvad vi arbejder med.

Nogle vil føle efter første session at de har fået de redskaber de har haft behov for og andre vælger at komme tilbage engang i mellem for at blive styrket i den proces, de er i gang med.

Pris: 1 session 650,-. Efterfølgende samtaler 500,-

Ved længere forløb kan der opnås rabat, spørg mig.